نحوه پردازش موازی روی یک کامپیوتر (Local Machine) در FLUENT 6.3

به طور کلی انجام محاسبات موازی بر روی یک کامپیوتر خانگی با پردازشگر چند هسته ای (MultiCore Processor) کار بسیار راحتی است. در نسخه های جدید نرم افزار فلوئنت، تنظیمات برای انتخاب تعداد هسته های محاسباتی، در پنجره ورودی نرم افزار لحاظ شده است که کافی است فقط تعداد این هسته ها را با توجه به مشخصات کامپیوتر خودمان وارد نماییم. اما در نسخه FLUENT 6.3 ، امکان پردازش موازی نیز لحاظ شده است ولی نحوه فعال...