نرم افزار شبیه سازی با روش شبکه بولتزمن

در مطالب قبلی به تفسیر در مورد روش شبکه بولتزمن (Lattice Boltzmann Method) اشاره شد. در این جا قصد داریم یک نرم افزار OpenSource در زمینه شبیه سازی با این روش معرفی نماییم. نرم افزار مورد نظر Palabos نام دارد. این برنامه می تواند به کسانی که پروژه های مرتبط با این روش را دارند بسیار مفید باشد و با مبانی برنامه نویسی آن آشنا شوند. از مزایای اصلی این برنامه آن است که دارای مثال های متعدد و ویدئو های آموزشی می...

کد شبیه سازی جریان تراکم ناپذیر لزج در یک Cavity با روش شبکه بولتزمن

در اینجا یک کد ساده از روش شبکه بولتزمن برای حل جریان داخل یک Cavity، ارائه شده است. روش استفاده شده برای حل، همانند تئوری گفته شده در مطلب آشنایی با روش شبکه بولتزمن (Lattice Boltzmann Method) می باشد. در این کد شرط مرزی دیواره ها به صورت بازگشتی و برای شرط مرزی ورودی و خروجی از روش Zou/He استفاده شده است. این کد در نرم افزار MATLAB و به زبان بسیار ساده نوشته شده و برای آموزش دانشجویان مناسب می باشد. به کمک...

حل جریان حول سیلندر دوبعدی با LBM

در اینجا یک کد ساده از روش شبکه بولتزمن برای حل جریان تراکم ناپذیر حول سیلندر، ارائه شده است. روش استفاده شده برای حل، همانند تئوری گفته شده در مطلب آشنایی با روش شبکه بولتزمن (Lattice Boltzmann Method) می باشد. در این کد شرط مرزی دیواره ها به صورت بازگشتی و برای شرط مرزی ورودی و خروجی از روش Zou/He استفاده شده...

آشنایی با معادله انتقال بولتزمن

معادله بولتزمن یک معادله آماری از حرکت و برخورد ذرات می باشد که در واقعیت خصوصیات میکروسکوپی مولکولها را بررسی می کند.در اینجا برای توصیف ذرات از یک متغیر به نام تابع توزیع ذرات (f) استفاده می شود که نشان دهنده تعداد ذراتی که در زمان  t ،در مکان x و با سرعت v، در حال حرکت هستند، می باشد. با در نظر گرفتن نیروی  وارد بر سیال که در جهت i و در فاصله زمانی dt اعمال می شود تابع توزیع ذرات به شکل...

آشنایی با روش شبکه بولتزمن (Lattice Boltzmann Method)

با استفاده از مدل BGK ، برای اپراتور برخورد، مدل شبکه بولتزمن بدون در نظر گرفتن نیروهای خارجی به صورت زیر در می ­آید: که در آن، v سرعت ذرات، f تابع توزیع ذرات و tau زمان آرامش بوده و تابعی از لزجت سیال می‌باشد. در حالت کلی روش­ های مختلفی برای گسسته­ سازی معادله فوق وجود دارد. در این جا از یک نوع گسسته ­سازی استفاده می‌شود که قابلیت مدل­ سازی جریا­ن­های تراکم ­ناپذیر را دارا می­ باشد معادله...