کد حل مسئله انتقال حرارت رایلی – بنارد با نرم افزار MATLAB

مبحث انتقال حرارت ریلی- بنارد از چند جهت قابل توجه است. یکی به علت استفاده در صنعت از نظر ساده بودن فرآیند، صرفه اقتصادی، صدای کم و بازیابی مجدد، شاخصهایی هستند که استفاده از جابجایی طبیعی در بحث انتقال حرارت در صنعت را جذاب می کند. همچنین کاربردهایی مانند صنایع برودتی، دستگاههای ترانسفورماتور الکتریکی و سیستمهای تهویه مطبوع و همین طور محفظه های ثابت که دمای دیوارهای مقابل آن با هم...

کد انتقال حرارت یک بعدی با نرم افزار MATLAB

در ادامه ی مجموعه کدهای درس CFD 1، در اینجا کد یک بعدی انتقال حرارت ناپایا قرار داده شده است. این کد دارای یک رابط گرافیکی بسیار زیبا جهت وارد نمودن اطلاعات ورودی مسئله می باشد. این کد نیز با نرم افزار MATALB نوشته شده است و برای حل معادله انتقال حرارت یک بعدی از تابع pdepe استفاده می کند. در ادامه نمایی از پنجره گرافیکی این کد نشان داده شده است.       راهنما: برای شروع حل کافیست برنامه ی...