Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows

در این جا معروف ترین و اصلی ترین کتاب در زمینه دینامیک گازهای رقیق ارائه شده است. در این کتاب برد (bird) که خود به عنوان بزرگترین توسعه دهنده روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو شناخته می‌شود، به مسائلی در دینامیک گازهای رقیق و هم‌چنین مبانی روش DSMC پرداخته است در فصول ابتدایی کتاب مباحثی نیز در مکانیک آماری و نظریه جنبشی آورده شده است در بخشهای بعدی به توضیح کامل پیرامون روش شبیه سازی...

معرفی روش شبیه سازی مستقیم مونته کارلو – DSMC

معادله بولتزمن جریان را در همه رژیم‌های پیوسته، انتقالی و مولکولی آزاد توصیف می­کند. دریک مکعب به ابعاد 10 میکرومتر حدود 10 به توان 10 مولکول در شرایط استاندارد از ماده وجود دارد. با هیچ روشی نمی‌توان این تعداد مولکول را شبیه‌سازی کرد. دریک روش DSMC معمولاً حدود صدها یا هزارها ذره شبیه‌سازی شده درنظرگرفته می‌شود تا رفتار مولکول‌های واقعی را شبیه‌سازی کنند. روش DSMC توسط بِرد در سال 1960...