مثال های آموزشی SolidWorks Flow Simulation

در ادامه مجموعه مثال های آموزشی نرم افزار SolidWorks Flow Simulation، در اینجا یک فایل آموزشی بسیار کامل قرار داده شده است. این فایل آموزشی برای ور‍ژن SolidWorks 2013 می باشد و شامل آموزش 18 مثال مختلف می باشد.       فهرست مثال های موجود در این فایل آموزشی: Tutorial – SolidWorks Flow Simulation 2013    Ball Valve Design Conjugate Heat Transfer Porous Media Determination of Hydraulic Loss Cylinder Drag Coefficient Heat Exchanger Efficiency Mesh Optimization Application of EFD Zooming Textile Machine Non-Newtonian...

شبیه سازی جریان حول ایرفویل با نرم افزار SolidWorks Flow Simulation

در نسخه های جدید نرم افزار SolidWorks یک ماژول به نام Flow Simulation اضافه شده است و به کاربران این نرم افزار اجازه می دهد تا بتوانند در محیط مدل سازی این نرم افزار، تحلیل سیالاتی نیز داشته باشند. البته واقعا هنوز در مورد سرعت و دقت نتایج به دست آمده از آن، بحث و نظر زیاد است (البته خود نرم افزار یک سری مثال های benchmark برای نشان دادن صحت نتایج در مسائل مختلف را در خود قرار داده است تا قابلیت تحلیل خود...