دانلود نرم افزار CEA

همان طور که در مطلب قبلی گفته شد، این نرم افزار جهت حل تعادلی واکنش‌های شیمیایی پیچیده و برای محاسبه کسر مولی محصولات و خواص ترمودینامیکی واکنش‌های شیمیایی تدوین شده است و محصول NASA می باشد. در اینجا اصل این نرم افزار جهت دانلود شما قرار داده شده است. همراه با اصل نرم افزار، یک فایل نمونه ورودی و خروجی این نرم افزار نیز قرار دارد.     <strong>دانلود نرم افزار...

معرفی نرم افزار حل تعادلی واکنش‌های شیمیایی – CEA

این نرم افزار به منظور حل تعادلی واکنش‌های شیمیایی پیچیده و برای محاسبه کسر مولی محصولات و خواص ترمودینامیکی واکنش‌های شیمیایی تدوین شده است. این نرم افزار محصول NASA می‌باشد. با این نرم افزار می‌توان واکنش‌های شیمیایی زیر را تحلیل کرد: واکنش‌های فشار ثابت (مثل TP، HP و SP به ترتیب دما-فشار ثابت، آنتالپی-فشار ثابت و انتروپی-فشار ثابت) واکنش‌های حجم ثابت (مثل TV، UV و SV به ترتیب دما-حجم...