شبیه سازی جوشش با استفاده از مدل RPI در CFX

در مطالب قبلی یک مثال آموزشی ارائه شد که در آن با نحوه شبیه سازی پدیده جوش هسته ای با استفاده از مدل  RPI در نرم افزار فلوئنت آشنا شدیم. با توجه به اهمیت این مسئله قصد داریم در اینجا یک پروژه مشابه پروژه فوق قراردهیم که در آن برای حل این مسئله از نرم افزار ANSYS CFX استفاده شده است. مدل جوشش RPI از نسخ ANSYS CFX 12 به بعد در این نرم افزار گنجانده شده است و در واقع همانند فلوئنت، نیاز محققان را برای...

شبیه سازی پدیده جوشش هسته ای با استفاده از مدل RPI

در این مطلب یک مثال ارائه شده است که نحوه شبیه سازی پدیده جوشش هسته ای (Nucleate Boiling) با استفاده مدل RPI و همچنین مدل دوفازی اویلری را کاملا بیان می کند. این مدل در نسخه های 13 به بالای فلوئنت موجود می باشد. صورت مسئله: یک جریان در جهت عمودی در کنار یک دیواره قرار گرفته است که توسط با شار گرمایی ثابتی گرم می شود. به علت وجود شار گرمایی، سیال مجاور به دیواره به تدریج گرم می شود و به محض آن که دمای آن...

مجموعه مثال های پیشرفته دینامیک مش

در مطالب قبلی یک سری مثال های آموزشی مقدماتی از دینامیک مش ارائه شد. در اینجا یک مجموعه مثال های پیشرفته از روش مش دینامیک قرار داده شده است که با مطالعه آن ها می توانید با تمام قابلیت های آن آشنا شوید. تمام این مثال ها شامل فایل pdf اموزشی به همراه فایل شبکه، UDF و نتایج آن ها می باشد. در ادامه معرفی کلی از مثال های موجود آمده است.         Solving a 2D Box Falling into Water     Simulating a 2D Check Valve...

شبیه سازی پیل سوختی (SOFC) با نرم افزار فلوئنت

در این مطلب اولین پروژه مرتبط با شبیه  سازی یک پیل سوختی از نوع Solid Oxide Fuel Cell و یا همان  SOFC قرار داده شده است. در این مثال از ماژول پیل سوختی که در نرم افزار فلوئنت قرار داده شده، استفاده شده است. صورت پروژه یک پیل سوختی مشابه شکل 1 را در نظر بگیرید. وردی آند هیدروژه با سرعت 2.48949e-7 متر بر ثانیه و با دمای 973 کلوین می باشد. ورودی کاتد هوا با سرعت 1.3705e-05 متر بر ثانیه و با دمای 973 کلوین است. طول...

شبیه سازی میدان آکوستیک حول خوردو با نرم افزار فلوئنت

آیرو آکوستیک شاخه ای از علم آکوستیک است که به بررسی تولید نویز (noise) می پردازد. نویز می تواند از طریق حرکت سیال مغشوش  یا از برخورد نیروهای آیرودینامیکی که با سطوح برخورد می کنند، به وجود آید. تولید نویز همچنین می تواند با تغییر تناوبی (periodic) جریان ها در ارتباط  باشد. علم آیرو آکوستیک محاسباتی یا CAA(computational aeroacoustics) عبارت است از به کار گیری روش های عددی برای حل معادلات حاکم بر مسائل آیرو...

کد شبیه سازی جریان تراکم ناپذیر لزج در یک Cavity با روش شبکه بولتزمن

در اینجا یک کد ساده از روش شبکه بولتزمن برای حل جریان داخل یک Cavity، ارائه شده است. روش استفاده شده برای حل، همانند تئوری گفته شده در مطلب آشنایی با روش شبکه بولتزمن (Lattice Boltzmann Method) می باشد. در این کد شرط مرزی دیواره ها به صورت بازگشتی و برای شرط مرزی ورودی و خروجی از روش Zou/He استفاده شده است. این کد در نرم افزار MATLAB و به زبان بسیار ساده نوشته شده و برای آموزش دانشجویان مناسب می باشد. به کمک...

شبیه سازی احتراق سوخت مایع با نرم افزار FLUENT

در این پروژه شبیه سازی احتراق یک سوخت مایع در نرم افزار فلوئنت انجام شده است. در این جا از مدل فاز پراکنده (dispersed phase modeling) بهره برده شده است تا توانایی همزمان جریان گازی و اسپری مایع را داشته باشیم همچنین جهت مدل سازی احتراق سوخت بخار شده، از روش شیمیایی mixture-fraction/PDF equilibrium استفاده شده است. صورت پروژه یک کانال دوبعدی را نظر بگیرید. اسپری مایع پنتان با دمای 650 کلوین به داخل کانالی که هوا با...

حل جریان حول سیلندر دوبعدی با LBM

در اینجا یک کد ساده از روش شبکه بولتزمن برای حل جریان تراکم ناپذیر حول سیلندر، ارائه شده است. روش استفاده شده برای حل، همانند تئوری گفته شده در مطلب آشنایی با روش شبکه بولتزمن (Lattice Boltzmann Method) می باشد. در این کد شرط مرزی دیواره ها به صورت بازگشتی و برای شرط مرزی ورودی و خروجی از روش Zou/He استفاده شده...