شبیه سازی یک سیستم کاهنده کاتالیستی انتخابی (Selective Catalytic Reduction) با فلوئنت

در این مثال آموزشی، نحوه تحلیل یک سیستم کاهنده کاتالیستی انتخابی (Selective Catalytic Reduction) و یا همان سیستم SCR آموزش داده شده است. از این سیستم نوین در صنعت خودروسازی و درجهت کاهش آلایندگی و کاهش تولید NOx در وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می گیرید. اغلب از آمونیاک برای واکنش دادن با NOx در کاتالیست استفاده می شود زیرا دمای اگزوز در خودروهای دیزل پایین تر است. به هر حال به علت حفط ایمنی و سهولت در...

شبیه سازی تولید موج در یک تانک آب

با توجه به درخواست های مکرر کاربران گرامی سایت، در این مطلب یک مثال قدیمی از نرم افزار فلوئنت قرار داده شده است. در این مثال شبیه سازی حرکت موج انجام شده است. در این مثال با استفاده از یک UDF یک حرکت نوسانی به یک دیواره اعمال شده است که سبب ایجاد یک موج بر روی سطح یک تانک که بخشی از آن با آب پر شده است (از روش VOF بهره برده شده است)، می شود. شما با مطالعه این مثال می توانید با نحوه نوشتن یک UDF...

شبیه سازی فرآِیند رطوبت زدایی از شیشه با مدل EWF

قطعا تمام کسانی که تجربه رانندگی در روزهای سرد سال را داشته اند، با مشکل بخار کردن (در اصلاح علمی به آن تشکیل مه یا همان Fogging گفته می شود) شیشه اتومبیل مواجه شده اند که سبب کاهش شدید میدان دید راننده شده و سلامت مسافران را شدیدا تهدید می نماید. برای رفع این مشکل از دمش گاز گرم به شیشه اتومبیل توسط بخاری خودرو استفاده می شود که آن را رطوبت زدایی (demisting) می نامند. در این مطلب قصد داریم با...

شبیه سازی پدیده جوشش هسته ای با استفاده از مدل RPI

در این مطلب یک مثال ارائه شده است که نحوه شبیه سازی پدیده جوشش هسته ای (Nucleate Boiling) با استفاده مدل RPI و همچنین مدل دوفازی اویلری را کاملا بیان می کند. این مدل در نسخه های 13 به بالای فلوئنت موجود می باشد. صورت مسئله: یک جریان در جهت عمودی در کنار یک دیواره قرار گرفته است که توسط با شار گرمایی ثابتی گرم می شود. به علت وجود شار گرمایی، سیال مجاور به دیواره به تدریج گرم می شود و به محض آن که دمای آن...

شبیه سازی کاویتاسیون حول یک هیدروفویل با نرم افزار FLUENT

در اینجا یک مثال قدیمی و کمیاب از مجموعه مثال های آموزشی نرم افزار فلوئنت قرار داده شده است. گرجه این مثال برای فلوئنت نشخه 6.1 می باشد ولی با توجه به کاربرد این مسئله در صنعت دریایی و همچنین پروژه های تحقیقاتی، لذا در اختیار کاربران قرار داده شده است. با مطالعه این مثال می توانید به خوبی با روند حل یک مسئله کاویتاسیون در نرم افزار فلوئنت آشنا شوید. توصیه می شود که سعی کنید این مثال را با...

شبیه سازی سقوط قطره از نازل یک چاپگر

در این قسمت یک مثال بسیار کاربردی از روش حجم سیال (Volume Of Fluid) جهت حل مسائل دوفازی، تهیه شده است. با مطالعه این مثال می توانید به طور کامل با  روش حل یک مسئله دوفازی با روش VOF آشنا شوید. برای تعریف شرط مرزی ورودی نیز از ماکروی DEFINE_PROFILE برای تعریف یک شرط مرزی وابسته به زمان استفاده شده است. ار نکات جالب توجه در این مثال، در نظر گرفتن نیروی چسبندگی سطحی بین فاز مایع و دیواره نازل می باشد. (به...

معرفی مدل سازی موج در جریان سطح آزاد به کمک نرم افزار ANSYS-FLUENT

به طور کلی جریان های سطح آزاد گستره ی بسیار وسیعی در اکثر پدیده های طبیعی را دارند. شبیه سازی جریان رودخانه، دریاها و تمام جریان های سطحی سیال (معمولا آب) نیاز به انتخاب یک مدل فازی مناسب دارد تا بتواند به خوبی مرز بین دو سیال را تسخیر نماید. روش حجم سیال (Volume of Fluid) مناسب ترین مدل فازی در نرم افزار فلوئنت برای شبیه سازی جریان های سطح آزاد می باشد. در نسخه  13 این نرم افزار امکان شبیه سازی...

شبیه سازی سقوط یک جعبه دوبعدی در آب

حجم سیال یا Volume of Fluid) VOF) مدلی است که می تواند دو سیال غیرآمیختنی را در کنار هم تحلیل کند و به همین دلیل مثال هایی که با این مدل تحلیل می شوند در گروه جریان های دو فازی قرار می گیرند. روش کار این مدل این است که مجموعه ای از معادلات مومنتوم را برای هر دو سیال حل می کند و اینگونه میزان حجم هر سیال را در زمان های مختلف دنبال می کند. مسائل عمده ای که از این روش قابل شبیه سازی هستند عبارتند از:...

شبیه سازی کاویتاسیون حول یک اژدر با نرم افزار فلوئنت

به طور کلی یکی از معضلات اصلی اجسام متحرک در زیر آب آن است که با افزایش سرعت جسم متحرک، شاهد پدیده کاویتاسیون می باشند. این پدیده زمانی رخ می دهد که فشار در نقاط خاصی از جریان به علت سرعت گرفتن آن کاهش یابد و مقدار آن کمتر از فشار بخار آب شود. در این هنگام حباب هایی از آب در آن محل تشکیل خواهند شد. با رخ دادن این پدیده و تشکیل حباب های بخار آب، مشکلات بسیاری از قبیل ایجاد خوردگی و … را در...