شبیه سازی پیل سوختی غشا پلیمری (PEMFC)

پیل های سوختی مبدل هایی شیمیایی هستند که به کمک واکنش­های شیمیایی و ترکیب مستقیم بین سوخت و اکسیدکننده، انرژی الکتریکی با بازدهی بالا تولید می‎‎‎‎کنند. این تولید مستقیم الکتریسیته می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای چرخه کارنو جهت تبدیل انرژی شیمیایی حاصل از سوخت به  الکتریسیته ‎‎باشد. در این مطلب نحوه شبیه سازی یکی از اقسام این پیل ها با نام پیل سوختی پلیمیری (PEMFC) در نرم...

شبیه سازی پیل سوختی (SOFC) با نرم افزار فلوئنت

در این مطلب اولین پروژه مرتبط با شبیه  سازی یک پیل سوختی از نوع Solid Oxide Fuel Cell و یا همان  SOFC قرار داده شده است. در این مثال از ماژول پیل سوختی که در نرم افزار فلوئنت قرار داده شده، استفاده شده است. صورت پروژه یک پیل سوختی مشابه شکل 1 را در نظر بگیرید. وردی آند هیدروژه با سرعت 2.48949e-7 متر بر ثانیه و با دمای 973 کلوین می باشد. ورودی کاتد هوا با سرعت 1.3705e-05 متر بر ثانیه و با دمای 973 کلوین است. طول...