شبیه سازی توربین بادی با محور عمودی (VAWT) در سرعت های دورانی مختلف

در این پروژه یک توربین بادی دارای 3 پره با محور عمودی  (vertical axis wind turbine) و در سرعت های دورانی مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. جهت شبیه سازی چرخش این توربین در حالت ناپایا،  از روش شبکه لغزشی (Sliding Mesh) و در حالت پایا از روش دستگاه مختصات چرخان (Moving Reference Frame) استفاده شده است. مدل سازی و تولید شبکه ی این مسئله در نرم افزار گمبیت و تحلیل آن در نرم افزار فلوئنت انجام گرفته است. یکی از چالش های...

شبیه سازی یک موتور احتراق داخلی چهار زمانه

در این مثال طریقه شبیه سازی یک موتور احتراق داخلی به صورت کامل توضیح داده شده است. به طور کلی یکی از چالش های اصلی در حل این گونه مسائل، تنطیمات مربوط به روش دینامیک مش است. در این مسئله به صورت کامل تمام مراحل تنظیمات دینامیک مش در نرم افزار فلوئنت را بیان کرده است. همچنین با مطالعه این مثال می توانید با روش پاشش سوخت آشنا شوید که در آن از روش مدل فاز گسسته (DPM) استفاده کرده است. با مطالعه...