شبیه سازی جریان گذر صوت حول ایرفویل RAE 2822 با نرم افزار CFX

در این قسمت یک پروژه ساده برای شبیه سازی جریان تراکم پذیر، لزج و گذر صوت در نرم افزار CFX آماده شده است. در این مثال یک جریان با عدد ماخ 0.74 و زاویه حمله 3.19 با یک ایرفویل RAE 2822 برخورد می نماید. در این مثال تحلیل بر روی 3 شبکه مختلف (درشت، متوسط و ریز) صورت گرفته است ولی با توجه حجم بالای شبکه و نتایج فقط شبیه سازی حول شبکه درشت جهت دانلود قرار داده شده است. در ادامه نماهای مختلفی از هندسه و نتایج...

بررسی اثرات جت خروجی موشک (پدیده Plume) بر روی پسای قاعده

مقدمه جریان خروجی از نازل خروجی موشک ها و هواپیماها، شامل گازهای داغ (گاهی با درصد کمی ذرات جامد) و با سرعت زیاد است. این جریان که شبیه تخلیه یک جریان جت در جریانی موازی است، به اصطلاح پلوم نامیده می شود. برای دهه ها، اگرچه تلاش های عمده ای برای توسعه پیکره­ بندی موشک­هایی با سطح تراست خیلی بالا درسطح مقطع محدود، انجام شده است، هنوز مشکلات آیرودینامیکی مختلفی در رابطه با موشک ها باقی...

شبیه سازی جریان گذرصوت حول ایرفویل NACA 0012

در این قسمت یکی از مثال های کاربردی در تحلیل مسائل آیرودینامیک خارجی، جهت دانلود قرار داده شده است. در این مثال ایرفویل NACA 0012 در رژیم جریان کذر صوت مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از تحلیل عددی با نتایج آزمایشگاهی معتبر، صحت سنجی شده است. به کمک این مثال می توانید با شرط مرزی Farfield field آشنا شوید و همچنین نحوه مقدار دهی صحیح دمای سکون و فشار استاتیکی را با توجه روابط آیزنتروپیک، در...