شبیه سازی میدان آکوستیک حول خوردو با نرم افزار فلوئنت

آیرو آکوستیک شاخه ای از علم آکوستیک است که به بررسی تولید نویز (noise) می پردازد. نویز می تواند از طریق حرکت سیال مغشوش  یا از برخورد نیروهای آیرودینامیکی که با سطوح برخورد می کنند، به وجود آید. تولید نویز همچنین می تواند با تغییر تناوبی (periodic) جریان ها در ارتباط  باشد. علم آیرو آکوستیک محاسباتی یا CAA(computational aeroacoustics) عبارت است از به کار گیری روش های عددی برای حل معادلات حاکم بر مسائل آیرو...