مجموعه کامل آموزش UDF

در این قسمت یه سری فایل های آموزشی بسیار کاربردی از UDF نویسی در فلوئنت قرار داده شده است. این مجموعه یکی از بهترین لکچر نوت های شرکت انسیس بوده که به زبان ساده تمام مباحث اولیه مرتبط با یادگیری UDF نویسی را بیان نموده است.   فهرست این مطالب به شرح ذیل است: Introduction to User Defined Functions Fluent Data Structures and Macros Interpret and Compile UDFs and d Their Usage UDF Hooks the DEFINE Macros User Defined Scalars and Memory UDFs for Discrete Phase Modeling UDFs for Multiphase Flows UDF...

گام زمانی متغیر در فلوئنت با کمک UDF

گاهی مواقع نیاز است که مقادیر گام زمانی در مسائل ناپایا در نرم افزار فلوئنت برحسب تکرار تغییر نماید تا سرعت تحلیل و همچنین دقت محاسبات بالاتر رود. این کار را می توان به کمک یک UDF ساده انجام داد. فرض کنید که در یک مسئله خاص می خواهید گام زمانی را برای تکرارهای کمتر از 10 آن را 2 برابر نمایید و برای تکرارهای بیشتر از 20 آن را نصف کنید. UDF شما به فرم زیر خواهد...

محاسبه نیرو و گشتاور در هر گام زمانی در نرم افزار فلوئنت به کمک UDF

به طور کلی در شبیه سازی بسیاری از مسائل وابسته به زمان نظیر توربین های بادی، آگاهی داشتن از نیروها و گشتاور وارده بر قسمت های متحرک در زمان های مختلف، مورد نیاز می باشد و معمولا محققان تمایل دارند اندازه و جهت نیرو و گشتاور وارده را در هر لحظه داشته باشند. در نرم افزار فلوئنت متاسفانه نمی توان این مقادیر را به صورت مستقیم خروجی گرفت و می بایست در هر گام زمانی اطلاعات را ذخیره نمود و در...

معرفی ماکروی DEFINE_CG_MOTION در دینامیک مش

در اینجا میخواهیم به صورت کاملا اولیه با ماکروی DEFINE_CG_MOTION در دینامیک مش آشنا شویم. این ماکرو برای تعریف سرعت (خطی و یا دورانی) یک ناحیه معین، در مسائل وابسته به زمان مورد استفاده قرار می گیرد. با ذکر یک مثال به معرفی این ماکرو می پردازیم. فرض کنید که یک سیلندر درون یک جریان قرار گرفته است و میخواهیم به این سیلندر یک حرکت نوسانی در جهت y اعمال کنیم. به کمک روش های دیگر نمیتوانید این حرکت را...

معرفی ماکروی DEFINE_ZONE_MOTION در دینامیک مش

در حالت عمومی برای اعمال حرکت (خطی و یا دورانی) بر یک ناحیه (Zone) چندین روش مختلف ولی با نتایج یکسان وجود دارد: 1- دستگاه مختصات چرخان 2- استفاده از یک پروفایل 3- استفاده از UDF – DEFINE_ZONE_MOTION در اینجا قصد داریم با نحوه نگارش ماکروی DEFINE_ZONE_MOTION برای اعمال چرخش و همچنین جابجایی یک ناحیه معین، آشنا شویم مثال: فرض کنید که مطابق شکل زیر، ناحیه آبی رنگ به همراه ناحیه سبز رنگ دارای سرعت دورانی Omega_C می...