شبیه سازی احتراق با استفاده از ICE Engine در ANSYS

در مطالب قبلی در زمینه ابزار شبیه سازی موتور احتراق داخلی در نرم افزار انسیس (ICE Engine) دو مثال آموزشی قرار داده شد که در هیچ کدام از آن دو مثال، احتراق در داخل سیلندر شبیه سازی نشده بودند و تنها جریان سرد در داخل سیلند مورد مطالعه قرار گرفته بودند (این دو مثال برای نسخه ANSYS 14 می باشند). در نسخه ANSYS 15 قابلیت شبیه سازی خودکار فرایند احتراق به صورت کامل و بسیار دقیق در سیلندر نیز افزوده شده...

شبیه سازی احتراق موتور دیزل با مدل Eddy Dissipation

همان طور که می دانید در موتورهای دیزل زمانی که پیستون در نقطه مرگ بالا (Top Dead Center) قرار دارد، سوخت به مستقیم پاشیده می شود. به علت یالا بودن دما و فشار در محفظه سیلندر (به علت تراکم) سوخت به صورت خودکار بعد از کمی تاخیر (Ignition Delay) مشتعل می شود و احتراق به صورت کامل انجام می شود. لذا این نوع احتراق از نوع غیرهم امیخته می باشد. در این مثال، شبیه سازی احتراق در موتور دیزل با استفاده از مدل...

مثال های پیشرفته احتراق در فلوئنت

در مطلب قبلی مبانی شبیه سازی احتراق در نرم افزار فلوئنت به طور کامل ارائه شد. در این مطلب 14 مثال پیشرفته احتراق در فلوئنت تهیه شده است. این مجموعه کامل ترین مجموعه مثال های آموزشی احتراق در فلوئنت است که توسط ANSYS ارائه شده است. برای تمامی پرو‍ژه های ذیل، فایل شبکه به همراه PDF آموزش مرحله به مرحله به علاوه ورودی های لازم جهت شبیه سازی قرار داده شده است.     عناوین پرو‍ژه ها Advanced Combustion...

آموزش شبیه سازی احتراق در فلوئنت

به طور شبیه سازی پدیده احتراق یکی از پیچیده ترین مسائل موجود در تحلیل عددی می باشد. تاکنون مدل های عددی مختلفی برای شبیه سازی انواع احتراق (غیر آمیخته و پیش آمیخته) مایع و یا گاز ارائه شده است. نرم افزار فلوئت با توجه به آن که یکی نرم افزار عمومی در شبیه سازی عددی محسوب می شود ولی در نسخه های جدید خود توانسته به خوبی خود را تقویت نماید و با سایر نرم افزارهای تخصصی در شبیه سازی احتراق رقابت...

شبیه سازی احتراق متان بر روی یک Backward Facing Step

در این جا یک پروژه شبیه سازی احتراق متان توسط نرم افزار فلوئنت قرار داده شده است. صورت پروژه: پله زیر را در نظر بگیرید. سوخت (متان) و هوا به صورت پیش مخلوط و با نسبت هم ارزی 0.7 از قسمت ورودی وارد شده و محترق می شود. سرعت جریان ورودی 13.3 متر بر ثانیه و شدت آشفتگی آن 2% فرض شده است. دمای مخلوط سوخت و هوای ورودی نیز 298 درجه کلوبن و فشار آن 1 اتمسفر فرض شده است. برای حل این مسئله از حلگر فشار مبنا و...

شبیه سازی احتراق سوخت مایع با نرم افزار FLUENT

در این پروژه شبیه سازی احتراق یک سوخت مایع در نرم افزار فلوئنت انجام شده است. در این جا از مدل فاز پراکنده (dispersed phase modeling) بهره برده شده است تا توانایی همزمان جریان گازی و اسپری مایع را داشته باشیم همچنین جهت مدل سازی احتراق سوخت بخار شده، از روش شیمیایی mixture-fraction/PDF equilibrium استفاده شده است. صورت پروژه یک کانال دوبعدی را نظر بگیرید. اسپری مایع پنتان با دمای 650 کلوین به داخل کانالی که هوا با...